Jobs Vacancy by Categories

Discover recent jobs vacancy and career opportunity in different jobs positions in Vietnam.

You Might Also Like:

26Feb

Admin Internship Jobs Vacancy in Nus Technology Thành phố Hồ Chí Minh. Nus Technology Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Admin Internship position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Feb, 2020. Software updates, security, network and internet connection, PC, printer. Setup and maintain LAN, WIFI and other related network hardware devices. ... Continue reading -->


26Feb

Product Owner Jobs Vacancy in Tnhh Mytour Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tnhh Mytour Nam Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Product Owner position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Feb, 2020. Passion in internet products and e-commerce landscape. You will act as a primary liaison between the business stakeholders and technology team. ... Continue reading -->


26Feb

Marketing Ngay Jobs Vacancy in Red Apple Chuy Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Red Apple Chuy Khoa Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for Marketing Ngay position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Feb, 2020. Tổ chức và quản lý các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh Internet,.. Các phần mềm, Internet, điện thoại,máy chiếu...chuẩn bị máy móc, trang thiết… ... Continue reading -->


26Feb

Jobs Vacancy in Danh Thành phố Hồ Chí Minh. Danh Thành phố Hồ Chí Minh opening great career opportunity and jobs vacancy for position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Feb, 2020. Theo dõi, gia hạn, thanh toán, thanh lý các hợp đồng dịch vụ hành chánh như internet, cước điện thoại, chuyển phát nhanh, vệ sinh, mua vé máy bay và các hợp… ... Continue reading -->


26Feb

Kho Jobs Vacancy in Tri Hưng Yên. Tri Hưng Yên opening great career opportunity and jobs vacancy for Kho position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 26 Feb, 2020. Thực hiện thủ tục nhập xuất hàng. Phân loại, bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho. Theo dõi hàng tồn kho. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. ... Continue reading -->